Seher Aydar

Husk hvem du er

Publisert den February 14th klokka 11:03.

Skrevet av et av mine forbilder, Kjersti Ericsson.

LÆREVISE TIL MARTE OM KJÆRLIGHETEN

Vær alltid gjestfri. Ta godt imot den når den kommer.
Vær ikke redd for sjøl å banke lenge på.
Han nøler kanskje med å be deg inn i stua.
Så sett en stedig fot i døra hvis du må.

Men:
Selg aldri stoltheten for kjærlighet.
Hold hodet høyt, husk hvem du er!
Ditt liv på jorda har et større mål
enn det å ha et mannfolk kjær.

Vær ikke gjerrig. Hold aldri regnskap over kjærtegn.
Gråt når du må. Men du skal ikke kaste bort
det korte, dyre døgnet på å telle tårer.
Så mye viktig roper etter å bli gjort!

Så:
Selg aldri stoltheten for kjærlighet.
Hold hodet høyt, husk hvem du er!
Ditt liv på jorda har et større mål
enn det å ha et mannfolk kjær.

Du kom til verden, rund og myk og god å ta på.
Vær glad for det, og for hver hudnær våkenatt.
Men verden trenger også sårt til å forandres.
Den venter utålmodig på at du tar fatt.

Så:
Selg aldri stoltheten for kjærlighet.
Hold hodet høyt, husk hvem du er!
Ditt liv på jorda har et større mål
enn det å ha et mannfolk kjær.

De venter på deg. Å, du kommer til å tenne
gud vet hvor mange ennå meget unge menn.
Men millioner har en hetere forventning
om å få kalle deg for kamerat og venn.

Så:
Selg aldri stoltheten for kjærlighet.
Hold hodet høyt, husk hvem du er!
Ditt liv på jorda har et større mål
enn det å ha et mannfolk kjær.

Posta i Bra damer.

Fortsatt for sexkjøpsloven

Publisert den February 6th klokka 15:53.

Jeg har fått spørsmål om hvorfor jeg er for sexkjøpsloven. Det skal jeg selvfølgelig svare på.

Jeg mener at sexkjøp er et samfunnsproblem som går ut over mange som er i en sårbar situasjon, og forbudet sender et tydelig signal om at kjøp av sex er uønska i Norge.

Å legalisere sexkjøp vil gi et signal om at norske menn trygt kan kjøpe sex. Vi kan ikke akseptere at kvinnekroppen skal bli solgt som en vare. Jeg vil at alle kvinner skal bestemme over egen kropp. Da vil noen spørre: Ja, men hva med kvinnenes rett til å selge sex om det er det de ønsker?

Først og fremst er det nesten helt umulig å vite hvem som gjør det frivillig eller ikke. Det vi vet er at det er over 20 millioner mennesker som er ofre for menneskehandel i verden. Det finnes kanskje noen få som har valgt å selge sex ved siden av studiene, men de er et mindretall som ikke representerer det hele bildet. Det finnes nemlig altfor mange kvinner i sexindustrien som ikke har valget om å la være. Jeg vil at også de kvinnene skal bestemme over egen kropp. Det er viktigere for meg at millioner av kvinner kan slippe enn at et lite mindretall skal få selge sex. (Det er jo faktisik lov å selge sex i Norge)

Det er helt riktig å ha en lov som sier at det er galt å utnytte mennesker i sårbare posisjoner. Sexkjøpsloven kriminaliserer ikke kvinnene, men sexkjøperne. I en verden med fattigdom, kriser og konflikt vil det alltid være fattige jenter i desperate situasjoner som ønsker et bedre liv. Altfor mange av dem blir lurt eller tvunget inn i prostitusjon. Om man syns dette er feil så må vi ta tak i sexkjøperne. Hvis det ikke er noen i Norge som kan kjøpe sex av dem, blir ikke øst-europeiske jenter lurt til Norge og offer for menneskehandel. Vi må sørge for at det ikke er et marked for hallikene å sende folk til. Derfor er det viktig å håndheve sexkjøpsloven. I tillegg trenger vi flere og gode hjelpetiltak slik at de som ønsker det kan lett kan komme ut av prostitusjon.

Prostitusjon bidrar til å rettferdiggjøre trafficking og legitimerer sexindustrien. Erfaringer fra land som har legalisert prostitusjon viser at det fortsatt vil eksistere et stort illegalt marked, volden mot de prostituerte vil fortsette, menneskehandelen vil fortsette og mindreårige vil fortsatt utnyttes. Sexkjøp gjør noe med synet på kvinner. Jeg synes ikke det er greit at menn skal se på kvinner som en vare som kan selges og kjøpes, derfor er jeg for sexkjøpsloven.

 

Posta i Feminisme.

Frihetsforkjempere

Publisert den December 20th klokka 14:25.

Mandela representerte en kamp for frihet. I dag finnes det tusenvis av frihetsforkjempere i fengsel. Når vi hyller Mandela, sender vi dem en hilsen.

1453413_637174286325260_1617592994_n

Vi må aldri glemme at friheten har en pris. Mange ofret livet i kampen mot det rasistiske apartheidregimet. Nelson Mandela satt i fengsel en tredjedel av livet sitt. Mandela var fengslet på Robben Island i en celle på 2×2,5 meter. ANC ble sett på som en terrororganisasjon, og Mandela som en terrorist. Inntil 2008 var han på terrorlistene til USA. Den behandlingen han fikk er ikke annerledes fra den behandlingen andre frihetsforkjempere får i dag. Den kurdiske folkelederen Abdullah Öcalan har vært den eneste fangen på fengselsøya Imrali i Tyrkia i 15 år. For noen er han en frihetsforkjemper, for EU, USA og Tyrkia er han en terrorist. Mandela holdt en tale for kurdiske frigjøringsbevegelsen i 1997. Han starta talen med å snakke om deres felles lidelser og sa “I’m a part of the Kurdish struggle. I am one of you.” . Når vi hyller Mandela bør vi huske på frihetsforkjempere i verden, som er i fengsel slik han var. Det frihetsforkjempere trenger i dag er ikke hyllest etter deres død, men støtte i kampen for frihet.

Det er lett å hylle Mandela i dag. Sånn var det ikke for 30 år siden da ANC tok opp kampen.  Da det svarte flertallet trengte støtten mest, vendte mange dem ryggen. Når de ulovlige israelske bosettingene vokser seg større i Palestina og palestinere som lever under israelsk okkupasjon trenger støtte må vi ikke snu dem ryggen. Når baskiske aktivister lever i frykt for fengsling fra myndighetene fordi Spania og Frankrike nekter å anerkjenne den baskiske frigjøringskampen så kan vi ikke snu dem ryggen. Når EU inngår avtaler med okkupanten Marokko om å fiske i Vest- Saharas farvann så må vi ikke snu dem ryggen. Dette er bare noen eksempler. Mennesker over hele verden kjemper for frigjøring hver eneste dag. Drap på sivile, brudd på menneskerettigheter og undertrykkelse er hverdagen til så alt for mange.

Ungdom har opp gjennom tidene stått i spissen for store endringer. Det var skoleelever i Sør-Afrika som startet det såkalte Soweto-opprøret som blir sett på som starten på slutten for det rasistiske apartheidsystemet. Ungdom forandrer verden, men verden straffer dem. Det er fortsatt ungdom som kjemper i dag. Tusenvis av kurdisk ungdom er fengslet i Tyrkia, baskisk ungdom er fengslet i Spania, saharawiene sitter i marokkansk fengsel og det er palestinske barn i israelske fengsler. Men kanskje viktigst av alt: folk blir drept for deres deltagelse i kamp for frihet. Disse frihetsforkjemperne kan ikke og må ikke glemmes. De lever etter Mandelas ånd – for frihet. Frihet koster. Den kostet for Mandela og hans bevegelse. Den koster for alle dem som kjemper i dag. Vi glemmer ikke Mandelas frihetskamp. Vi må ikke glemme frihetskampene som foregår rundt i verden i dag.

Jeg har sett gamle løpesedler der Rød Ungdom oppfordrer til boikott av Sør-Afrika. Jeg har delt ut løpesedler der Rød Ungdom krever boikott av Israel. Jeg har ropt frihet for Ocalan, jeg har ropt fritt Palestina. Hver gang har det handlet om å velge side. Så, til alle som hyller Mandela etter hans død. Det er frihetsforkjempere som trenger solidaritet og støtte i dag. De kjemper mot okkupasjon, krig og undertrykkelse. De setter sine liv på spill for selvstendighet og frihet. De kjemper og vi kan velge side. Hvilken side står du på?

Posta i Internasjonalt, Opprør.

Bevar Hasankeyf

Publisert den December 16th klokka 13:25.

Skrevet av Marie Sørhaug, generalsekretær i Rød Ungdom.

Jeg og Seher var nettopp i den tyrkiske delen av Kurdistan. Vi var det for å være med på en kongress, men det ble litt tid til å se seg rundt også. Da dro vi til et sted som heter Hasankeyf, som er en gammel, antikk landsby ved Tigris der man tror det har bodd folk i over 10 000 år.
Det var av en av stoppene på Silkeveien, så ulike folkeslag har satt sitt preg på byen og Marco Polo har mest sannsynligvis vandret der. I tillegg er byen fylt av flere tusen grotter, der det bodde folk helt fram til 50- tallet med tilhørende kirker og moskeer.

Men nå står hele Hasankeyf i fare for å bli lagt under vann. Tigris skal demmes opp og tyrkiske byggherrer er i gang med å bygge vannkraftverk. Etter planene skal det være ferdig i 2014, men prosjektet har møtt mye motbør. De som bor i Hasankeyf vil fortsette å bo i husene sine og en del av verdens kulturarv vil gå tapt om planene blir gjennomført. Motstanderne av dammen har hatt mange små seirer underveis, for eksempel har de fått europeiske byggentreprenører til å trekke seg ut fra prosjektet. Det er jo klart av vannkraft er en super energikilde, men hvorfor trenger man å legge Hasankeyf under vann?

Vi fortalte om Alta- demonstrasjonene, for å se om det var noe som kunne inspirere de (men at det forhåpentligvis ville få et litt bedre resultat). Byggingen av demningen er i gang, og det er ventet til å stå ferdig i 2014. Da vil mest sannsynligvis hele Hasankeyf forsvinne etterhvert. Man er nå i gang med å vurdere hva de ulike husene som vil bli berørt er verdt, men det beboerne eventuelt kan vente seg å få i erstatning er ikke nok til å kunne skaffe seg et nytt hjem. Tyrkia har pratet om å opprette et fond for å kunne flytte enkelte av gamle bygningene som vil bli lagt under vann, men ingen vet hvor de pengene skal komme fra. Sivil rett i Tyrkia har beordret en stopp i bygginga inntil man vet konsekvensene det vil ha for nærmiljøet, for det vet man enda ikke, men det har ikke blitt tatt hensyn til og bygginga fortsetter.

De som tok oss med til Hasankeyf hadde jo en agenda med å vise stedet til oss, og jeg har åpenbart blitt påvirka av det. Men uansett er det er noe uforståelig for meg at tyrkiske myndigheter vil legge all historie og kultur under vann. Sånn sett var det jo veldig interessant å få se stedet før det kanskje forsvinner, men jeg håper at du også som leser dette skal ha den samme muligheten til å besøke det gamle Hasankeyf i framtida!

2013-12-02 12.42.54
Vil du lese mer om Hasankeyf kan man google ”Hasankeyf” eller ”Ilisu dam”, eller sjekke for eksempel denne bloggen: http://www.hasankeyfmatters.com/.

Posta i Bra damer, Gjesteblogg.

Ikke steng fritidsklubbene

Publisert den December 11th klokka 17:08.

Arbeidet for å redde fritidstilbud var et av de første politiske sakene jeg begynte å jobbe med som ungdom. Flere kule folk fra Oslo har fortalt sin historie. Mens jeg har lest dem har jeg tenkt litt på min ungdomstid og hva fritidstilbud har betydd for meg. Vi har kanskje alle hatt noe til felles, det kan være avgjørende.

Jeg fant en appell jeg holdt på fritidsklubbenes dag i fjor. Her er deler av den som fortsett aktuelt i dag.

… Jeg skal ikke snakke mye om hvor bra fritidsklubber er som et alternativ til kriminalitet. Det vet vi alle veldig godt. Vi vet allerede at det fritidsklubber gjør av forebyggende arbeid ikke kan måles i penger, men det gir enorme resultater. Det skjønner vi alle, bortsett fra politikere.

Verdien av ungdomskultur, fritidsklubber og aktivitets muligheter for ungdom er viktigere og større enn det politikerne klarer å regne seg fram til i de budsjettene sine. Vi vet at kostnadene ved å nedprioritere forebyggende arbeid er svært høye. Gjennom å kutte ned på eller legge ned gode forebyggende tiltak vil kommunen på sikt pådra seg betydelige utgifter.

For å si det på denne måten politikerne vil skjønne det:
Penger på børsen er usikker investering.
Penger til ungdomskultur er trygg investering.

Men det er ikke bare fordi det er forebyggende at fritidsklubb er viktig. Ungdom har alltid utvikla sin egen kultur. Den har ofte stått i motsetning til både elitekultur og VG-lista. Bra og ungdomstyrt kulturtilbud kan gi oss muligheten til å utvikle oss i frie rammer på våre egne premisser. Du får muligheten til å bli god på det du vil bli god på. Ikke det noen har bestemt at du skal bli god på.

Over 100 klubber har blitt lagt ned de siste fem åra. Hver tredje fritidsklubb har de siste tre årene opplevd å kjempe mot nedleggelse. Ungdom er framtida sier de voksende. Dette har vi hørt mange ganger før, men ungdom er ikke bare framtida, vi er også nåtiden.

Ungdomskultur er bredt og inneholder mye forskjellig…

.. Jeg trenger nok ikke å fortelle dere at fritidsklubber og ungdomskultur er viktige – det vet dere allerede. Sånn sett synes jeg det er synd det ikke er flere politikere fra byrådet her i dag, for de har ikke skjønt det. Det virker som fritidsklubber er noe av det letteste å legge ned hvis man har lite penger i en bydel. Jeg tror det handler om to ting.

For det første at det ikke er lovpålagt å ha fritidsklubber. Mens politikerne er lovpålagt å ha skoler, sykehjemsplasser osv, står det ingenting om tilbud til ungdom. Det gjør at fritidsklubben ryker først hver gang det skal kuttes, og det er grunnen til at Ungdom og Fritid sammen med Rød Ungdom og mange andre jobber for en egen ungdomslov, for å sikre retten til fritidsklubber.

Den andre grunnen til at fritidsklubber legges ned, må være fordi politikerne ikke skjønner hva de mister. Det virker som om politikerne tror at det ikke er så farlig, siden man alltids kan finne seg noe annet å gjøre. Men sånn er det jo ikke alltid.

Rød Ungdom finner seg ikke i at det legges ned fritidsklubber, og kommer til å kjempe sammen med dere for å beholde hver eneste en. De andre partiene tar feil når de mener vi ikke har råd til å beholde fritidsklubbene. Sannheten er at vi ikke har råd til å la være…

1570945738

Posta i Uncategorized.

Stopp vold mot kvinner

Publisert den November 25th klokka 10:33.

I dag markeres 25. november verden over, den internasjonale dagen mot vold mot kvinner.

Hver tredje kvinne i verden blir utsatt for vold i løpet av livet. Volden kan være fysisk, psykisk og seksuelt. Vold mot kvinner kan ramme kvinner i alle aldre og samfunnslag, på tvers av landegrenser. Norge er ingen unntak.

Vold mot kvinner er et brudd på kvinners grunnleggende menneskerettigheter, angrep på kvinners rett til frihet og sikkerhet. Det trenger ikke å være sånn. Vi kan gjennomføre en del tiltak som hindrer vold mot kvinner. For det trenger vi politisk vilje.

Vi må først og fremst jobbe forebyggende. Vold mot kvinner er et samfunnsproblem som handler om kjønn, likestilling og makt. Arbeidet mot vold må starte allerede på skolen. Derfor bør grensesetting og arbeid mot seksuell trakassering, vold og voldtekt inn i pensum på skolen. I tillegg til skolen bør forebygging inn i alle ledd i samfunnet. Vi trenger en nasjonalstrategi for forebygging av vold mot kvinner i nære relasjoner. Nå er Norges første nasjonale kampanje mot voldtekt endelig i gang. Det er bra. Neste ute bør være en nasjonal kampanje som setter fokus på kjønnsroller og holdninger. Det vil øke kunnskapen og bevisstgjøre både kvinner og menn.

I tillegg til det forebyggende arbeidet må voldsutsatte behandles med verdighet. Kompetansen om menns vold mot kvinner må styrkes i politi og hele rettsapparatet. Det er også viktig at kvinnen har et sted i søke tilflukt. De må få tilgang til psykiske, fysiske og økonomiske hjelpetiltak. Krisesenter er viktig for å unngå gjentagelse av volden og gi kvinnene gode tilbud. Derfor bør krisesentrene sikres en stabil og forutsigbar økonomi slik at de kan legge langsiktige planer for arbeidet sitt.

Vold mot kvinner er et uttrykk for det skjeve maktforholdet mellom kvinner og menn. De fysiske og psykiske konsekvensene av vold hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet. Vi vet at kvinner som bor på krisesentrene er i mindre grad yrkesaktive enn kvinner ellers i Norge. Samtidig sliter de med å finne bolig i det boligmarkedet vi har. Det er et utrykk for hvordan de mest utsatte står utenfor.

Jeg skal delta på  markering i dag kl 17.00 fordi jeg ikke aksepterer at kvinner trues til taushet og fordi jeg krever tiltak for å stoppe vold mot kvinner. Jeg håper å se mange der.

Alle har rett til å leve et liv uten vold og frykt.

1459726_621871497874193_970620988_n

Posta i Feminisme.

Islam Net Norge & hat

Publisert den October 5th klokka 10:27.

Leder i Islam Net Norge stempler Antirasistisk senter som rasister og vanlige muslimer i Norge som homohatere i et innlegg i Dagbladet. Begge påstandene er like virkelighetsfjerne.

Han har ikke den støtten han hevder å ha blant muslimer. I 2004 avskaffet Tyrkia dødsstraffen for alle forbrytelser. Ca. 99 % av befolkningen i Tyrkia er muslimer. Dette speiler mer tankegangen blant muslimer jeg kjenner. Muslimer er forskjellige og lever livene sine forskjellig.

Hatet mot homofile er dessverre fortsatt utbredt. Ikke bare i muslimske miljøer eller land, men i store deler av verden. Om hatet kommer fra Russland, Iran eller Qureshi er jeg like mye mot det. Det er problematisk at Qureshi gjør det rasister i Norge har gjort lenge før han. Drar alle muslimer under samme kam. Sånne som han er bra å ha for høyreekstreme i Norge. De er helt avhengige av hverandres eksistens, men resten av oss taper på det.

Norske muslimer møter betydelige fordommer. Derfor jobber vi mot rasisme og islamofobi. Vi jobber også mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, legning og hudfarge. Uansett hvem den kommer fra.

 

Posta i Antirasisme, Feminisme.

OL i Oslo?

Publisert den August 16th klokka 10:37.

Det er folkeavstemning om OL i Oslo og Norges idrettsforbund inviterte oss til et møte. Den var på Holmenkollen og i en full sal var vi tre personer som var mot OL.

Hele møte var et langt propagandashow for OL i Oslo. Folk som OL-direktør Eli Grimsby, byråd Ola Elvestuen og idrettspresident Børre Rognlien la fram ja-argumenter. Det var egentlig ingenting nytt med deres argumenter.

Eli Grimsby viste bilder av Groruddalen for å vise hvor de skulle bygge ting. Når hun viste bildene så lo folk. Da ble jeg forbanna. Østkanten forakten på bestevestkant i en sal full av unge høyre folk kom ganske tydelig fram. Jeg vil ha meg frabedt at byrådet skyver Groruddalen foran seg for å få støtte til OL. Et vinter-OL er ikke hva Groruddalen trenger. Groruddalen trenger penger til gode barnehager, nok helsesøstre, opprusting av kollektivtransport og mulighet til å holde ungdomsklubbene åpne.

Ola Elvestuen la fram byrådets tanker. Han bør være ærlig på at et OL vil gå i underskudd, men at han likevel er for fordi han ønsker seg et prestisjearrangement til byen. Tullpratet han driver med gjennomskuer de fleste. Dette viser at OL-feberen har gått helt til hodet på han.

Byrådets vilje til å åpne lommeboka for OL står i kontrast til hvor vanskelig det er å få byrådet til å bevilge litt mer hver gang noe lider under pengemangel. Når vi trenger penger til flere sykehjemsplasser, nok ansatte i barnehager eller fritidstilbud for ungdom sier de at det de ikke har råd. Derfor venter gamle og syke på hjelp og fortvilte foreldre roper opp om at barna deres trenger flere til å passe på seg. Men når byrådet selv blir gira på OL og de trenger 130 mill. kr. for å lage en OL-søknad, blir byens styrende politikere ivrige og leter fram pengene som ikke fantes. Kan de trylle? Nei, de synes bare OL er viktigere enn barna, ungdom og eldre.

Børre Rognlien snakka mest om anleggsutbyggingen og at OL egentlig ikke kosta såå mye. Jeg tror han vet at det er bare 3 milliarder som skal gå til anlegg av de 20 – 30 mrd som OL er budsjetert med. Rødt er enige i at Oslo trenger infrastrukturløftet et OL gir. Men det er mye billigere og mer effektivt å bare bygge infrastruktur uten OL. Da kan vi bygge anlegg for breddeidrett, ikke kun eliteidrett. Det er ikke monstertribuner og spøkelsesanlegg Groruddalen trenger, men flerbrukshaller og svømmehaller. Rødt vil ruste opp Oslo etter hele befolkningens behov for idrettsanlegg, byfornyelse og bedre kollektivtransport, uten å måtte tilpasse oss OL-kravene fra IOC.

Så snakker de fleste om langtidseffekt, men inntekter i form av forbedret helse, økt turisme og økt næringsvirksomhet relatert til et OL har ingen studier klart å dokumentere. OL er dyrt. De vil bruke 85 millioner til konsulenter alene. De kutta i helsesøstertjenesten i bydelen min fordi vi ikke hadde 300 000 kr. Snakk om prioriteringer.

Første anslag tyder på at det vil koste rundt 23 mrd. kr. Men det vil bli mye mer.  OL på Lillehammer skulle koste 1,8 mrd. kr, men endte på 7,4 mrd. kr. Ski-VM i Oslo skulle visst koste 21 millioner i ombygning, den endelige regningen endte i nærheten av 1.9 milliarder.

Så hadde Rune Gerhardsen en slags kåseri. Som skulle fortelle oss at vi måtte godta ting vi ikke likte også. Men vi liker jo idrett! Rødt er glad i idrett og folkefest, men regninga må stå i forhold til moroa. Alpinkongen Kjetil André Aamodt var også der. Han kjørte rett på idrettfolkas følelser. På slutten fikk vi tre som er mot OL mulighet til å snakke noen min. God stemning.

Det var hyggelig å bli invitert, men jeg skal stemme nei til OL. Jeg skal også sørge for at flere gjør det. De som er for OL i Oslo har masse, masse penger. Det har ikke vi. Men kanskje fornuften vinner over penga?

Posta i Uncategorized.

Takk for sist

Publisert den August 13th klokka 13:41.

Det var jo lenge siden sist. Jeg har helt glemt å blogge. Jeg har gjort litt av hver siden sist. Her er noe av det:

Jeg har vært med på aksjoner med ungdom mot retusjert reklame.

umrr nettavisen

Jeg har vært på 1.mai med tusenvis av andre folk. Vi feira alle de sierene arbeiderbevegelsen har og vi gikk i tog for kravene for en bedre arbeidsdag for folk i Norge og Verden.

image

Jeg har tatt med Hege Grostad på kino for å vise henne konsekvensene av menneskehandel.

579392_10152228911194068_918881151_n

Jeg har vært på Cuba

747oZn6SqxR7zsFSeZwlDR0hWSptE_ee7OVu9dO6qoc

Med verdens beste Mari og Linda

2qKwDHRVYLXE3h5JV5aZcBgxb1Umnh9HkJeNJRfQchs

 

 

Vært på Rød Ungdoms sommerleir med mange kule folk:

image

og hadde bokbad

image

Har sett Lofoten. Vært på Folkeaksjon mot oljeboring i LoVeSe:

image

Har vært på konserter

image

Tatt masse buss:

image

Det var litt oppdateringer. Nå skal jeg være med å drive valgkamp. Rød Ungdom skal bli større og Rødt skal inn på tinget.

 

Posta i Kjære dagbok.